Analys


Validering

Innan ett affärsförslag tas fram skapas alltid en uppdaterad bild av det ekonomiska nuläget och framtida mål. Inom ramen för vår kapitalplaneringsmodell måste alltid relevant tidigare historik också vägas in för att rätt förutsättningar för alternativet ska föreligga.

Som bas för valideringen för juridisk person innefattas även nyckeltal, tidigare avsättningar, effektiviseringar, nuvarande skattesituation och resultat.

En analys på bolags- eller individnivå skapas, vilken i sin tur ligger till grund för affärsförslaget.

 

kundvalidering RB

Genomgång av validering och affärsförslag

En presentation och genomgång av valideringen görs och vi presenterar i samband med det ett framtaget affärsförslag. Vi lägger stor vikt på vald riskhantering, rätt avkastningsform, typ av förvaltning, eventuella sammanslagningar och vår totala kostnadstransparens.

Samarbetsavtal/Individval

Hos oss får du alltid en personlig rådgivare som ansvarar för den löpande förvaltningen och uppföljningen. Dina individuella val och mål sätts i fokus och omarbetas till en praktisk modell inom:

  • Kundprotokoll
  • Aktivitetsmål
  • Uppgraderingar
  • Systemstöd
  • Resultat