Personuppgifter och Cookies


PB GWM värnar om besökarnas integritet och följer därför en strikt integritetspolicy.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter som Du lämnar i samband med erbjudanden om tjänster hos PB | Garantum Wealth Management kan hanteras i flera olika sammanhang. Personuppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser samt för statistik- och analysändamål. Hanteringen av personuppgifterna kan även ske hos andra företag som Bolaget samarbetar med. Kunden kan få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som hanteras av Bolaget genom en skriftlig begäran. Bolaget kan komma att komplettera personuppgifter med sådana uppgifter som finns i offentliga register, tex statens person- och adressregister. Läs mer hos Datainspektionen.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren.

För att webbsidan och framförallt våra bakomliggande system som våra kunder kan nå via inloggning ska fungera som de ska, sparar vi Cookies på din dator. Du kan självklart neka dessa filer men kommer då inte att komma åt informationen som det är tänkt. Om du har några frågor om denna hantering är du alltid välkommen att kontakta oss på info@gwmpb.se. Vill du veta mer om vad Cookies är för något kan du läsa mer på http://www.minacookies.se/

ikon_vianvändercookies