Om Garantum Wealth Management PB AB


Bolagsinformation:

  • Grundat 2006
  • Kontinuerlig tillväxt sedan start, förvaltar idag ca 5 miljarder kr
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Kontor i Umeå sedan april 2011
  • Kontor i Göteborg
  • Kontor i Mora

Affärsidé

Att med ett personligt engagemang, egen modell och unika kundstrategier bistå såväl företag som privatpersoner med löpande förvaltningsrådgivning inom svenska och utländska sparformer med inriktning mot alternativa investeringar.

Vision

Garantum Wealth Management ska vara ledande inom behovsstyrd förvaltningsrådgivning i Sverige genom att skapa stora mervärden för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners med hjälp av unika kundstrategier, optimala lösningar och långvariga relationer.

Våra medarbetare

Vi vill ha en organisation bestående av framåtsträvande medarbetare. För oss är det en självklarhet att alla ska bygga företagets framgång och få ta del av den. Att aktivt vara med och påverka anser vi vara en mycket viktig del av personalens välmående. Vi är övertygade om att välmående leder till ökad prestation och engagemang, vilket blir en positiv effekt även för våra kunder.

Filosofin har grundats på våra egna arbetslivserfarenheter och omsatts i en egen arbetsmodell för en levande och serviceinriktad organisation. Modellen bygger på att alla medarbetare har sin specifika ansvarsroll i enlighet med sin egen kompetensnivå. Varje individ ska ges möjlighet att utvecklas utefter sina personliga mål och ansvarar själv för att systematiskt utveckla sina arbetsuppgifter i enlighet med företagets vision. Vi satsar på en långsiktig relation med vår personal med hjälp av interna utbildningsprogram som syftar till att hela tiden öka nyttan för företaget, den anställde och våra kunder.